dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP

 

Informacje:

www: Informator PP

 

Website page:

www:www.strek.j.pl

www:www.strek.j.pl/dyplomy.html