dr hab. inż. Roman Starosta

KIEROWNIK ZAKŁADU

  • kontakt

tel.: +48 61 665 2021

fax.: +48 61 665 2307

e-mail:

 

  • konsultacje

poniedziałek, godz. 9:45 - 11:15; online https://us02web.zoom.us/j/89728467893?pwd=SzBEWnlMRVJDdXpXcnBLMGkzNHUrdz09

 

  • materiały dla studentów

wprowadzenie do języka Fortran

 

  • dyscyplina naukowa i specjalność

mechanika, dynamika konstrukcji

 

  • przebieg kariery zawodowej

1.10.1993 – 31.01.2000 asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej

1.10.1995 – 31.01.1999 doktorant Studiów Doktoranckich na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach europejskiego programu Copernicus

29.09.2003 – 30.09.2005 wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile

1.02.2000 – adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej

 

  • pełnione funkcje w uczelni

Zastępca dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej od 1.09. 2012

 

  • nagrody i odznaczenia

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Stypendium dla Młodych Naukowców (1996)

Nagroda indywidualna II stopnia w Konkursie Krajowym na Prace z Mechaniki Technicznej im Prof. Jana Szmeltera za pracę pt. ”The application of genetic algorithm and Fourier coefficients (GA-FC) in mechanism synthesis ” (2007)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008)

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność naukową (2009)

Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej" (2011)

 

  • organizacja nauki

kongresy, konferencje i sympozja

- sekretarz komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „Trends In Continuum Physics TRECOP’98”, Poznań, 17-20 sierpnia 1998r.

- sekretarz XIX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań – Błażejewko, 23-27 maja 2000r.

- wykonawca komputerowego składu i edycji materiałów konferencyjnych XIX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań – Błażejewko, 23-27 maja 2000r.

- członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum „Structured Media” Poznań, 16-21 września 2001r.

- członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „Trends In Continuum Physics TRECOP”, (2001, 2004)

- sekretarz XX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań – Błażejewko, 22-25 maja 2002r.

- wykonawca komputerowego składu i edycji materiałów konferencyjnych XX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań – Błażejewko, 22-25 maja 2002r.

- sekretarz XXI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań – Kiekrz, 26-29 maja 2004.

- sekretarz V Konferencji Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Wilga, 8 – 10 kwietnia 2005r.

- przygotowanie interaktywnej płyty CD-ROM z materiałami konferencyjnymi V Konferencji Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Wilga, 8 – 10 kwietnia 2005r.

- sekretarz komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „Trends In Continuum Physics TRECOP’10”, Malta, 16-20 lipca 2010r.

- członek komitetu organizacyjnego XX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań – Będlewo, 12-15 maja 2010r.

- sekretarz komitetu organizacyjnego II Kongresu Mechaniki Polskiej, Poznań, 28 – 31 sierpnia 2011r.

 

Współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi i zagraniczymi

Copernicus project CIPA CT 940150, Design of Adaptive Offshore Structures Exposed to Extreme Wave Loding. Kordynatorem projektu był prof. A. C. Mendes z Universidade da Beira Interior. - zakończono 31 styczeń 1998 roku.

 

Członkostwo w organizacjach

od 2001 – Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 15.01.2013 Przewodniczący Oddziału Poznańskiego)

2005 – 2009 Forum Elektorów Kurii Doktorów Wyższych Uczelni Technicznych

od 2012 członek Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP

 

 

  • lista grantów

KBN 474/T11/96/11 „Symulacja wielowarstwowej niejednorodnej struktury lepkosprężysto-porowatej o zmiennych własnościach termomechanicznych”, – główny wykonawca, (od 1.07.1996r. do 30.06.1998r.),

KBN 8T11F00916 „Dynamiczny model wieży typu kratownicowego lub ramowego utwierdzonej w dnie morskim poddanej obciążeniom falowym”, grant (promotorski), (od 1.01.1999r. do 31.12.1999r.),

KBN 1181/T07/2000/18 „Uogólnienie metody źródeł pozornych na zagadnienia naprężeń termicznych”, (od 1.01.2000 do 3.06.2001r.) -główny wykonawca,

KBN 7 T07A 025 19 „Nieliniowa dynamika wielo-przegubowej wieży pod działaniem obciążeń falowych z uwzględnieniem sprężystych odkształceń układu” – główny wykonawca , (od 1.07.2000r. do 30.06.2002r.),

KBN 1101/T02/2006/30 „Dynamika pola wirów magnetycznych w heterostrukturze nadprzewodnika II rodzaju w modelu termomechanicznym” – główny wykonawca, (od 4.06.2006r. do 30.06.2009r.)

KBN N N501 236339 „Dynamika ciał odkształcalnych o anomalnych własnościach mechanicznych i termicznych” – wykonawca, (od 28.09.2010),

 

przesłane do oceny wnioski o finansowanie projektów badawczych

N N501 162836, wniosek o grant KBN (2008) badawczy habilitacyjny, „Analiza i sterowanie w nieliniowych układach parametrycznych” – kierownik (oceny recenzentów: 9.0, 9.0, 8.5 )

N N501 240938, wniosek o grant KBN (2009) badawczy własny, „Modelowanie, analiza i sterowanie w zagadnieniach dynamiki nieliniowej układów dyskretnych z więzami niestacjonarnymi i zderzeniami w obszarach rezonansów” – kierownik (oceny recenzentów: 9.5, 8.5, 8.5)

N N501 236239, wniosek o grant KBN (2010) badawczy własny, „Modelowanie, analiza i sterowanie w zagadnieniach dynamiki nieliniowej układów dyskretnych z więzami niestacjonarnymi i zderzeniami w obszarach rezonansów” – kierownik, (oceny recenzentów: 9.5, 9.0, 9.0)

 

 

  • publikacje

w czasopismach naukowych

Maruszewski B., Starosta R., Restuccia L.; Thermodynamical model of an elasto-viscoelasto-porous smart architecture; SPIE, 1995, 2442, s. 524-531, (ISI);

Restuccia L., Maruszewski B., Starosta R.; Waves in a defective semiconductor; Supplemento ai Rendiconti del Circolo matematico di Palermo, 1996, seria II, no 45 s. 543-560;

Maruszewski B., Hoffmann T., Starosta R.; Identification of heterogeneity in a solid by nondestructive mechanical wave method. Part I; Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe 1 di Scienze Fis. Mat. e Nat., vol. XXIII (1995), Messina 1996;

Restuccia L., Maruszewski B., Starosta R.; Coupled electronic-dislocation bulk and surface waves in a deformable semiconductor; Journal of Technical Physics, 1996, 2, s. 169-186;

Starosta R., Kołodziej J.A.; Self-adaptive Trefftz procedure for harmonic problems; Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 1997, nr 4, s. 491-500;

Maruszewski B.T., Kamiński H., Starosta R.; Thermodynamical modelling of behavior of elasto-viscoelastic layered structure; Applied Mechanics and Engineering, 1999, 4 (2), s. 237-253;

Maruszewski B., Kamiński H., Starosta R., Restuccia L.; Thermomechanical properties of viscoelasto-porous layered structure; Mechanical Engineering (??????????????), 2000, No. 3 s. 13-17;

Jankowski J., Starosta R.; Time evolution of the initial temperature distribution inside the solid; Journal of Mechanical Engineering (Strojnicky Casopis), 2002, Nr 53(3), s.166-179;

Kołodziej J., Starosta R.; Application of "Mathematica" for solution of flexible pendulum problem; Studium Vilnense, 2003, Vol. 1(1), s. 236-239;

Jankowski J., Starosta R.; Metoda źródeł pozornych dla naprężeń termicznych; Mechanical Engineering (??????????????), 2004, No. 11-12(89-90), s. 9-12;

Maruszewski B., Drzewiecki A., Starosta R.; Anomalous features of the thermomagnetoelastic field in a vortex array in a superconductor. Propagation of Love’s waves; Journal of Thermal Stresses, 2007, 30; s. 1049-1065, (ISI);

Maruszewski B.T., Drzewiecki A., Starosta R.; Propagation of a surface wave in a vortex array along a superconducting heterostructure; Journal of Mechanics of Materials and Structures, 2008, 3, s. 1097-1104, (ISI);

Starosta R.; Application of genetic algorithm and Fourier coefficients (GA-FC) in mechanism synthesis; Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2008, 46 (2), s. 395-411, (ISI);

Starosta R., Walczak T., Jankowski J.; Action of a heat source and influence of initial condition on the plane state of temperature; [Dokument elektroniczny] Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, 2008, Vol. 86, Suppl. 1, s. 1-10;

Buśkiewicz J., Starosta R., Walczak T.; On the application of the curve curvature in path synthesis; Mechanism and Machine Theory, 2009, 44, s. 1223-1239, (ISI);

Starosta R., Awrejcewicz J.; Asymptotic analysis of parametrically excited spring pendulum; Proceedings of the 1th IFToMM Symposium - SYROM 2009, Brasov, Romania, Springer Science+Business Media, B.V. 2009, s. 421-432; (ISI)
Awrejcewicz J., Starosta R.; Resonances in a kinematically driven nonlinear system – asymptotic analysis; Mathematics in Engineering Science and Aerospace (MESA), 2010, 1(1), 1-10;

Maruszewski B.T., Drzewiecki A., Starosta R.; Magnetoelastic surface waves in auxetic structure; Materials Science and Engineering (IOP), 2010, 10, s. 1-9, (ISI);

Maruszewski B., Drzewiecki A., Starosta R.; Love-like waves in the heterostructure consisting of superconducting YBa2Cu3O6+x and La2-xSrxCuO4; Fiziko-matematicne modeljuvannja ta informacijjni tekhnologji; 2011, Vyp. 13, s. 103-111;

Starosta. R., Sypniewska-Kamińska G., Awrejcewicz J., Parametric and external resonances in kinematically and externally excited nonlinear spring pendulum, International Journal of Bifurcation and Chaos, 2011, 21(10), 3013-3021;

Starosta. R., Sypniewska-Kamińska G., Awrejcewicz J., Asymptotic analysis of kinematically excited dynamical systems near resonances, Nonlinear Dynamics, DOI: 10.1007/s11071-011-0229-6.

 

Pełne referaty w materiałach konferencyjnych

Maruszewski B., Restuccia L., Starosta R.; On specific properties of an elasto-viscoelastic-porous material architecture; Proceedings of the First International Symposium on Thermal Stresses and Related Topics, THERMAL STRESSES’95, Shizuoka University, Journal of Thermal Stresses; 1995, s. 409-412;

Hoffmann T., Maruszewski B., Starosta R.; Fale sprężyste i niejednorodność materiału; Materiały XXIV Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, Poznań-Kiekrz; 1995, s. 77-86;

Maruszewski B., Kołodziej J. A., Kamiński H., Starosta R.; Computer Simulation of an Elastic-Viscoelastic-Porous Smart Architecture. Theoretical Model and Direct Problem Solution; Proceedings of the XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, Poland 5-8.05.1997, s. 855-862;

Starosta. R., Kołodziej J., Mendes A.C.; Computational prediction and experimental determination of the wave forces acting upon a model of truss structure; Proceedings of The International Workshop Environmental Loading of Offshore Structure, Covilha, Portugal, 28-29.10.1997, s. 77-87;

Kamiński H., Starosta R., Maruszewski B.T., Restuccia L.; Time evolution of temperature and thermal stresses in a triple layered structure of various mechanical properties; Proceedings of the VIIth International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, ed. by V.Kompiš, M.Žmindák, B.Hučko, High Tatras 1998, s. 423-433;

Maruszewski B.T., Kamiński H., Starosta R., Restuccia L.; Thermomechanical computer simulation of viscoelasto-elastic layered structure; Proceedings of the Conference on Biomechanics-Modelling, Computational Methods, Experiments and Biomedical Applications, ed. by J. Awrejcewicz, M. Ciach, M. Kleiber, Łódź 1998, s. 169-176;

Starosta R., Jankowski J.; Metody numeryczne w termosprężystości; Proceedings of the Second Conference : Thin Walled Vessels, Karłów, 18-21.06.2001, s. 77-85;

Maruszewski B.T., Kamiński H., Starosta R., Restuccia L.; Thermomechanical computer simulation of an elastic-viscoelasto-porous layered structure; Proceedings of VI Congresso della Societa Italiana di Matematica Applicata e Industriale, CD-ROM, 2002, s. 1-15;

Starosta R., Jankowski J.; Temperature Source Method for Two-Dimensional Heat Conduction Problem with Inhomogeneous Initial Condition; Proceedings of the International Symposium on Trends in Continuum Physics : TRECOP'04, 17-19.11. 2004, Poznań, Poland, /[red.] Maruszewski Bogdan T.: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 260-271;

Starosta R., Drzewiecki A.; Wykorzystanie programu mathematica do analizy skręcania prętów pryzmatycznych; materiały konferencyjne (CD), V Konferencja Nowe kierunki rozwoju mechaniki, 8-10.04.2005, Wilga;

Starosta R.; Szeregowe zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w syntezie mechanizmów; Teoria maszyn i mechanizmów / Wojnarowski Józef [red.]; Galicki Mirosław [red.]. - Zielona Góra. - T. 1, 2006, s. 393-398;

Starosta R., Walczak T.; Use of genetic algorithms to solving basic problems of biomolecular dynamics; XXII Symposium – Vibration in Physical Systems, 19-22.04.2006, Poznań-Będlewo, s. 327-332;

Starosta R., Awrejcewicz J.; Analiza dynamiki układów parametrycznych w obszarach rezonansów; I Kongres Mechaniki Polskiej, (materiały konferencyjne na CD-ROM, 8 stron), 28-31.08.2007, Warszawa;

Starosta R., Drzewiecki A., Walczak T.; Small vibrations on protein particle; XXII Symposium : Vibrations in Physical Systems, 19-22.04.2006, Poznań-Będlewo, s. 113-116;

Starosta R., Awrejcewicz J.; Investigation of vibrations of autoparametrical systems; Proceedings of 9th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, December 17-20, 2007, Łódź, Poland;

Starosta R., Walczak T.; Zastosowanie algorytmów genetycznych do wyznaczania natywnej konformacji biocząsteczek; I Kongres Mechaniki Polskiej, (materiały konferencyjne na CD 6 stron), 28-31.08.2007, Warszawa;

Maruszewski B., Drzewiecki A., Starosta R.; Anomalous features of the thermomagnetoelastic field in a vortex array in a superconductor; Proceedings of the Seventh International Congress on Thermal Stresses, 89-92, 4-7 June 2007, Taipei, Taiwan;

Drzewiecki A., Maruszewski B.T., Starosta R.; Unexpected properties of SH-waves in superconducting heterostructure; XXIII Symposium: Vibrations in Physical Systems, 2008, Poznań-Będlewo, s. 109-114;

Starosta R., Awrejcewicz J.; Multiple-scale method analysis of nonlinear dynamical system; XXIII Symposium: Vibrations in Physical Systems, 2008, Poznań-Będlewo, s. 335-340;

Starosta R.; Asymptotic solution and stability of autoparametrical systems; Proceedings of 6-th EUROMECH Nonlinear dynamics Conference (CD), June 30 — July 4, 2008, Saint Petersburg, RUSSIA, http://lib.physcon.ru/?item=20;

Maruszewski B.T., Drzewiecki A., Starosta R.; Magnetoelastic wave propagation in a vortex array in a superconducting layer; Proceedings of 6-th EUROMECH Nonlinear dynamics Conference, June 30 — July 4, 2008, Saint Petersburg, RUSSIA (CD), http://lib.physcon.ru/?item=20;

Drzewiecki A., Starosta R.; Kryteria dynamiczne dotyczące realizacji pewnego zagadnienia tarcia kinetycznego; VII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, 6-8.06.2008, Rogów;

Starosta R., Kołat P.; Self-excited pendulum vibrations induced by rotating pin;
XXIII Symposium: Vibrations in Physical Systems, 2008, Poznań-Będlewo, s. 321-326.

Starosta R., Sypniewska-Kamińska G., Awrejcewicz J.; Resonances in kinematically driven spring pendulum; Proceedings of 10th Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications: DSTA-2009, 7-10 December 2009, Łódź;

Drzewiecki A.,.Maruszewski B.T, Starosta R.; Thermomagnetoelastic stresses within „lattice-fluid” state of a vortex field in a superconductor; Proceedings of The 8th International Congress on Thermal Stresses, Urbana-Champaign, 1-4.6.2009, Illinois, USA, s. 457-460;

Starosta R., Kamińska-Sypniewska G., Awrejcewicz J.; Multiple Scale Analysis of a Nonlinear Kinematically Driven System with Pendulum; XXIV Symposium: Vibrations in Physical Systems, 2010, Poznań-Będlewo, s. 335-340;

Maruszewski B., Drzewiecki A., Starosta R.; Magnetoelastic surface waves in auxetic structure; [Dokument elektroniczny], IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2010, 10, s. 1-9;

Starosta R., Manevitch L.; Analytical studies of the internal motion of the complex oscillators; Proceedings of 10th Conference on Dynamical Systems : Theory and Applications : DSTA-2011, 5-8.12.2011, Łódź;

Starosta R.; Analytical and numerical studies of effective reduction of a weakly nonlinear two degrees-of-freedom mechanical system; Proceedings of 6-th EUROMECH Nonlinear dynamics Conference, 24 – 29.07.2011, Rome, Italy.

 

Rozprawy, monografie, skrypty

Roman Starosta, Nonlinear dynamics of some types of offshore structures under wave loading, rozprawa doktorska: promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kołodziej

Roman Starosta, Nieliniowa dynamika układów dyskretnych w obszarach rezonansów w ujęciu asymptotycznym – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PP, Poznań, 2011

Kołodziej J.A., Starosta R.; Mechanika ciała stałego w ujęciu komputerowym : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2008, (skrypt);

Kołodziej J.A., Mierzwiczak M., Starosta R., Przewodnik do zajęć laboratoryjnych z mechaniki i biomechaniki płynów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2012, (skrypt).