dr inż. Grażyna Sypniewska-Kamińska

 

 • kontakt

tel.: +48 61 665 329

fax.: +48 61 665 2307

e-mail: ;

 

 • konsultacje

Konsultacje:

Aktualne terminy konsultacji są określone na stronie WBMiZ

        http://www.dmef.put.poznan.pl/pl/konsultacje

 

 • publikacje

   • Walczak T., Sypniewska-Kamińska G., Maruszewski B.T., Application of the method of fundamental solutions for three-dimensional elastostatic problems - location of the source points and condition number analysis, 20th Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznan, Poland, 27-31. 08. 2013, 2013.

   • Jankowska, M.A., Sypniewska-Kaminska, G.: Interval Finite-Difference Method for Solving the One-Dimensional Heat Conduction Problem with Heat Sources. Lecture Notes in Computer Science 7782, 473-488 (2013)

   • Awrejcewicz J., Starosta R., Sypniewska-Kamińska G., Asymptotic Analysis of Resonances in Nonlinear Vibrations of the 3-dof Pendulum, Differential Equations and Dynamical Systems, DOI 10.1007/s12591-012-0129-3, Published on-line 20 June 2012.

   • Bartkowiak T., Kamiński H., Sypniewska-Kamińska G., Dynamic analysis of collision of beam with rough obstacle, XXV Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań-Będlewo, May 15-19, 2012, p. 71 - 76.

   • Awrejcewicz J., Starosta R., Sypniewska-Kamińska G., On some aspects of multiple scale method in problems of nonlinear dynamics, XXV Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań-Będlewo May 15-19, 2012, p. 53 - 58.

   • Starosta R., Sypniewska-Kamińska G., Awrejcewicz J.; Asymptotic analysis of kinematically excited dynamical systems near resonances, Nonlinear Dynamics, Volume 68, Issue 4 (2012), Page 459-469, DOI 10.1007/s11071-011-0229-6.

   • Jankowska M. A, Sypniewska-Kamińska G., Kamiński H., Evaluation of the accuracy of the solution to the heat conduction problem with the interval method of Crank-Nicolson type, vol 6 no1/no2 (2012) "Acta mechanica et automatica".

   • Starosta R., Sypniewska-Kamińska G., Awrejcewicz J.; External and internal resonances for 3-dof plane pendulum excited by harmonic forces, 11th Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications, Łódź, 5-8.12.2011, Dynamical Systems. Analytical/Numerical Methods, Stability, Bifurcation and Chaos, pp. 103-108.

   • Starosta R., Sypniewska-Kamińska G., Awrejcewicz J.; Parametric and external resonances in kinematically and externally excited nonlinear spring pendulum, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 21(2011), No. 10, pp. 3013 -3021.

   • R. Starosta, G. Sypniewska-Kamińska, J. Awrejcewicz, Kinematically excited dynamical systems near resonances - asymptotic analysis. The International Symposium on Trends in Continuum Physics TRECOP 2010, Malta, 16-20.07.2010, 195-196.

   • G. Sypniewska-Kamińska, R. Starosta, J. Awrejcewicz, Asymptotic solutions and resonance responses for 3-DOF Planar Physical Pendulum, The International Symposium on Trends in Continuum Physics TRECOP 2010, Malta, 16-20.07.2010, 197-198.

   • R. Starosta, G. Sypniewska-Kamińska, J. Awrejcewicz, Multiple scale analysis of a nonlinear kinematically driven system with pendulum. Vibrations in Physical Systems, 2010, XXIV, pp. 379-384.

   • R. Starosta, G. Sypniewska-Kamińska, J. Awrejcewicz, Resonances in kinematically driven spring pendulum. 10th Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications, Łódź, 7-10.12.2009.

   • G. Sypniewska-Kamińska, Ł. Rosiński, Application of the Routh Method in Computer Simulation of Selected Problems in Collision Theory, Computational Methods in Science and Technology 14(2), 123-131 (2008).

   • G. Sypniewska-Kamińska, Ł. Rosiński, Application of Routh Method in Computer Simulation of Chosen Problems in Collision Threory, Proceedings of the IV International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP 07, pp. 72-73.

   • H. Kamiński, J. Stefaniak, G. Sypniewska-Kamińska, Some remarks on the method of fictitious sources of direct and inverse problems of heat conduction, Proceedings of the International Symposium on Trends In Continuum Physics, TRECOP 04, pp. 163-175.

   • Faculty of Mechanical Engineering and Management Poznan University of Technology, Information Package Part 2, ed. Marek Morzyński, Grażyna Sypniewska-Kamińska, Henryk Kamiński, eng. ed. Liliana Szczuka-Dorna, text A. Hamrol et al., ISBN 83-7143-526-6, Poznań 2003.

   • Drzewiecki A., Sypniewska-Kamińska G., Governing equations for the coupled electromagnetics and acoustics of clay and clay like porous media, XX Symposium Vibrations in Physical Systems 2002, s. 138-139.

   • Z. Ignaszak, H. Kamiński, G. Sypniewska–Kamińska, Aplikacja zagadnień odwrotnych przewodnictwa ciepła w odlewnictwie. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 21, Nr 1, Poznań 2001, ss. 57–67.

   • Z. Ignaszak, H. Kamiński, G. Sypniewska–Kamińska, Zagadnienia odwrotne przewodzenia ciepła w zastosowaniu do wyznaczania charakterystyk materiałów, ISSN 1642-5308, Archiwum Odlewnictwa, rok 2001, Rocz.1, nr 1 (2/2) s. 144–154, PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308.

   • H. Kamiński, G. Sypniewska-Kamińska, Fredholm’s integral equations in an approximate method of solution of dynamic problems for viscielastic media, XIX Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań-Błażejewko 2000, p. 152-153.

   • M. Hajkowski, Z. Ignaszak, H. Kamiński, G. Sypniewska-Kamińska, Modelling of Relation Between Elasticity and Structure of AlSi Hypoeutectic Alloys, ISSN 1392-1320, Materials Science (MEDŽIAGOTYRA), No 2(9), 1999, pp.11-15.

   • G. Sypniewska-Kamińska, Motion equations for a fluid-saturated porous medium with electromagnetic interactions, XVIth Symposium Vibrations in Phisical Systems, Błażejewko, 26-28.05.1994, pp. 309-310.

   • L. B. Dworak, G. Sypniewska-Kamińska, Laboratoryjny system komputerowej rejestracji i analizy sygnałów biomechanicznych, Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF w Poznaniu, nr 271, , s. 223-238, Poznań 1991.

   • L. B. Dworak, G. Sypniewska-Kamińska, Analiza sił w przyjętym modelu kończyny dolnej w czasie jej prostowania, Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF w Poznaniu, nr 271, s. 55-66, Poznań 1991.

   • L. B. Dworak, G. Sypniewska-Kamińska, Porównanie symetrycznej i asymetrycznej techniki pomiarów momentów sił mięśniowych generowanych w statyce, Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF w Poznaniu, nr 271, s. 67-80, Poznań 1991.

   • L. B. Dworak, J. Hoffmann, G. Sypniewska-Kamińska, J. Mączyński, Laboratoryjny system komputerowej rejestracji i analizy sygnałów biomechanicznych – koncepcja, Zeszyty Naukowe AWF w Poznaniu, Wykłady z posiedzeń Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, AWF Poznań, nr 295, s.57-66, Poznań 1991.

   • K. Grysa, G. Sypniewska-Kamińska, Uwagi o stabilności rozwiązańdwuwymiarowych zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego. CzęśćII: Analiza numeryczna, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Energetyka, z. 111, Gliwice 1990, s. 77-92.

   • H. Kamiński, G. Sypniewska-Kamińska, Uwagi o stabilności rozwiązań dwuwymiarowych zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego. CzęśćI: Kryterium stabilności, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Energetyka, z. 111, Gliwice 1990, s. 63-76.

   • L. B. Dworak, G. Sypniewska-Kamińska, Algorytmy kompleksowych obliczeń położenia ogólnego środka masy człowieka, Zeszyty Naukowe AWF w Poznaniu, Nr 38, s. 125-138, Poznań 1989.

   • L. B. Dworak, G. Sypniewska-Kamińska, Vergleich symmetrischer und asymmetrischer Messtechniken für die unter Statik-Bedingungen entwickelten Muskelkraftmomente, Internationale Sportwissenschaftliche Konferenz in Halle, Oktober 1988.

   • L. B. Dworak, J. Hoffman, G. Sypniewska-Kamińska, Analysis of forces in the accepted model of lower extremity during leg extension, VII School on Biomechanics, Poznań-Dymaczewo, June 6-8 1988, materiały konferencyjne, s.17-18.

   • L. B. Dworak, J. Hoffman, G. Sypniewska-Kamińska, Laboratory system of computerized registration ana analysis of biomechanics signals LAB-SYBIOCOMP, VII School on Biomechanics, Poznań-Dymaczewo, June 6-8 1988, materiały konferencyjne, s. 50-51.

   • L. B. Dworak, G. Sypniewska-Kamińska, Algorytmy kompleksowych obliczeń położenia ogólnego środka masy człowieka, Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, Nr 45, s. 127-136, Wrocław 1987.

   • K. Grysa, H. Kamiński, G. Sypniewska, O wyborze kroku czasowego w przybliżonym rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego, XXII Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Szczyrk, luty 1985, s. 155-160.

 

Podręczniki, skrypty

J. Stefaniak, H. Kamiński, Grażyna Sypniewska-Kamińska, Fizyka matematyczna – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, skrypt str. 193.

 

Streszczenia w materiałach konferencyjnych

 

Awrejcewicz J., Sypniewska-Kamińska G., Starosta R., Analysis of dynamics of a non-ideal system based on decomposition of the equations of motion, 12th Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications, DSTA 2013, Łódź December 2-5, 2013, Abstracts, p. 45, ISBN 978-83-7283-578-9.

Awrejcewicz J., Starosta R., Sypniewska-Kamińska G., Asymptotic analysis and limiting phase trajectories in the dynamics of spring pendulim, 12th Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications, DSTA 2013, Łódź December 2-5, 2013, Abstracts, p. 50, ISBN 978-83-7283-578-9.

Walczak T., Sypniewska-Kamińska G., Maruszewski B.T., Zastosowanie metod bezsiatkowych w modelowaniu materiałów auksetycznych, 52 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Ustroń, 23.-27. 02. 2013., 2013.

Jankowska M., Sypniewska-Kamińska G., Interval Finite-Difference Method for Solving the One-Dimensional Heat Conduction Problem with Heat Source, PARA 2012 – 11th International Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing, Helsinki, Finland, 10-13.06.2012.

Jankowska M. A., Sypniewska-Kamińska G.; Przedziałowa metoda różnic skończonych w zagadnieniu przepływu biociepła opisanym równaniem Pennesa zależnym od nieprecyzyjnych parametrów, 51. Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 25-28.02.2012, s. 72.

Sypniewska-Kamińska G.; Drgania podwójnego wahadła fizycznego zderzającego się z chropowatą przeszkodą, 51. Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 25-28.02.2012, s. 132.

Walczak T., Sypniewska-Kamińska G., Maruszewski B.; Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych w zagadnieniach elastostatyki, 51. Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 25-28.02.2012, s. 136.

Sypniewska-Kamińska G., Gurajdowski M.;Zastosowanie metody Routha do rozwiązania zagadnienia zderzenia dwuczłonowego wahadła z nieruchomą przeszkodą (Application of Routh Method to solving the problem of collisionof the pendulum with an obstacle), II Kongres Mechaniki Polskiej 28-31.08.2011, Poznań;s. 39-40.

Starosta R., Sypniewska-Kamińska G., Awrejcewicz J.; Wybrane zagadnienia nieliniowej dynamiki układu o trzech stopniach swobody (Selected topics of nonlinear dynamics of the system with three degrees of freedom),II Kongres Mechaniki Polskiej 28-31.08.2011, Poznań; s. 39.

Jankowska M., Sypniewska-Kamińska G., Kamiński H.; On application of interval finite difference method to some initial-boundary value problem for the heat equation; VI Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji, 30.05-2.06.2011, Augustów, Poland.

H. Kamiński, G. Sypniewska-Kamińska, The method of fictitious sources applied to the solution of two-dimensional inverse problems of heat conduction, 5-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lviv, 16-18.05.2001, Abstracts, pp 64.

M. Hajkowski, Z. Ignaszak, H. Kamiński, G. Sypniewska-Kamińska, Modelling of relation between elasticity and structure of Al-Si hypoeutectic alloys, Proceedings VII International Baltic Conference„Materials Engineering -99”, Kaunas, 23-24.09.1999.

M. Hajkowski, Z. Ignaszak, H. Kamiński, G. Sypniewska-Kamińska, Próba modelowania sprężystości materiału na podstawie parametrów struktury, III International Symposium Modelling of casting and foundry processes, Śrem 29-30.10.1998.

G. Sypniewska-Kamińska, Równania dynamiki dla materiałów porowatych w polu elektromagnetycznym, VIII Sympozjum Środowiskowe Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Technologiach, Węgierska Górka, 17-20.05.1998.

G. Sypniewska-Kamińska, Podstawowe prawa dynamiki dla ośrodka porowatego oddzia­ływującego z polem elektromagnetycznym, V Sympozjum Środowiskowe Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Technologiach, Warszawa-Dębe, 4-6.09.1995.

L. B. Dworak, G. Sypniewska-Kamińska, Algorytmy kompleksowych obliczeń położenia ogólnego środka masy człowieka, VI School on Biomechanics, Olejnica, maj 1986.