Zakład Mechaniki Technicznej działa przy Instytucie Mechaniki Stosowanej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej od 1970 roku. Prowadzi działalność dydaktyczną na wielu kierunkach Politechniki Poznańskiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Pracownicy Zakładu prowadzą szeroką tematycznie działalność naukową.