dr Agnieszka Fraska

  • kontakt

tel.: +48 61 665 2177

fax.: +48 61 665 2307

e-mail:

 

  • konsultacje

informator.put.poznan.pl

 

  • informacje ogólne

20.06.2002 r. - uzyskanie tytułu zawodowego magistra, studia wyższe na kierunku Matematyka, na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, specjalność: Matematyka stosowana

26.05.2011 r. - uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej mechanika, specjalność: mechanika komputerowa, teoria sprężystości,
promotor pracy:
dr hab. inż Anita Uściłowska, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej,
recenzenci:
dr hab. Krzysztof Grysa, prof. nadzw. Politechniki Świętokrzyskiej,
prof. dr hab. inż. Jan Kołodziej,
temat pracy doktorskiej:" Zastosowanie metod bezsiatkowych do rozwiązywania zagadnień skręcania prętów wykonanych z materiałów funkcjonalno gradientowych"

 

  • przebieg kariery zawodowej

2002 - 2012 - asystent w Zakładzie Mechaniki Technicznej

od 1.10.2012 r. - adiunkt w Zakładzie Mechaniki Technicznej

 

  • kursy i szkolenia

2000 - 2002, kurs pedagogiczny, Studium Pedagogiczne Politechniki Poznańskiej,

2002 r. - cykl szkoleń w zakresie:
"Mathematica - Realizacja obliczeń symbolicznych i numerycznych w środowisku programu",
"Mathematica - Obliczenia algebraiczne i analiza matematyczna",
"Mathematica - Możliwości graficznej wizualizacji danych",
"Mathematica - Elementy programowania",
Centrum Oprogramowania i Szkoleń „GAMBIT” sp. z o. o.,

szkolenia w ramach 6. PR UE w zakresie Stypendia indywidualne Marie-Curie oraz Możliwości grantowe 6 PR UE dla pracowników PP,

06.2012 r. - szkolenie w ramach projektu Era inżyniera: Szkoła Letnia nt. "Wieloosiowe zmęczenie materiałów i elementów konstrukcyjnych", Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Instytut Konstrukcji Budowlanych.

 

  • organizacja nauki

promotor prac inżynierskich prowadzonych na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania, na kierunku Mechatronika, specjalność: Inżynieria w Medycynie

 

  • granty

kierownik projektu badawczego pt.:"Zastosowanie zmodyfikowanych i rozszerzonych metod BDF do symulacji dynamiki odcinka szyjnego kręgosłupa, przy modelowaniu tkanki kostnej jako materiału funkcjonalnie gradientowego", realizowanego w ramach badań DS-MK/2011.

kierownik projektu badawczego pt.:"Dynamika układów mechanicznych o wielu stopniach swobody", realizowanego w ramach badań DS-MK/2012.

 

  • publikacje

J.A Kołodziej, A.Wachowska*, Special purpose Trefftz functions for the torsion of bars with regular polygonal cross-section, Proceedings of International Workshop on Mesh Free Methods 2003, s. 157-162, Institute Superior Tecnico, Lisbona, Portugalia.

J.A.Kołodziej, A.Fraska, Elastic torsion of bars possesing regular polygon in cross-section using BCM. Computers and Structures 2005, vol. 84, s. 74-91.

A.Fraska, Wyznaczanie niestacjonarnych pól temperatury - porównanie metod numerycznych w obszarach 2D. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2005, Nr 2, s. 5-16.

A.Uściłowska, A.Fraska, An investigation of functionally graded material parameters effects on free vibrations of a bar using meshfree methods, Vibrations in Physical Systems 2010, vol. 24, s. 435-440.

A.Uściłowska, A.Fraska, A mesh-free method for the estimation of the torsional stiffness of long bones, Journal of Mechanics of Materials and Structures 2012, vol. 3, s. 265-276.

A.Uściłowska, A.Fraska, Implementation of the method of fundamental solutions for solving a torsion problem of a rod made with functionally graded material,Reviews on advanced Materials Science 2010, w druku.

A.Uściłowska, A.Fraska, The calculation of the eigenfrequencies of the torsional free vibrations of the bars using the method of fundamental solutions, Vibrations in Physical Systems , vol. 25, s. 439-434.2012.

 

  • konferencje międzynarodowe

J.A Kołodziej, A.Wachowska*, Special purpose Trefftz functions for the torsion of bars with regular polygonal cross-section, International Workshop on Mesh Free Methods, 21-23.07.2003, Lisbona, Portugalia.

A. Uściłowska, A. Fraska, An investigation of functionally graded material parameters effects on free vibrations of a bar using meshfree methods, XXIV Symposium Vibrations in Physical Systems, 12-15.05.2010, Poznań - Będlewo.

A. Uściłowska, A. Fraska, Implementation of the method of fundamental solutions for solving a torsion problem of a rod made with functionally graded material, 7-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, (FNMA' 2010) 16-20.07.2010, Malta.

A. Uściłowska, A. Fraska, Mesh-free method based numerical experiment for estimation of torsional stiffness of a long bone, 5-th International Symposium on Trends in Continuum Physics, (Trecop'2010), 16-20.07, Malta.

A. Uściłowska, A. Fraska, Zastosowanie metody rozwiązań szczególnych do rozwiązywania zagadnienia skręcania prętów pryzmatycznych, II Kongres Mechaniki Polskiej, 29-31.08.2011, Poznań.

P. Fritzkowski, T. Walczak, A. Fraska, Zastosowanie zmodyfikowanych i rozszerzonych metod BDF do symulacji dynamiki odcinka szyjnego kręgosłupa, 51 Sympozjum Modelowanie w Mechanice, 25-29.02.2012, Ustroń.

A. Uściłowska, A. Fraska, The calculation of the eigenfrequencies of the torsional free vibrations of the bars using the method of fundamental solutions,XXV Symposium Vibrations in Physical Systems, 15-19.05.2012, Poznań - Będlewo.

 


* nazwisko pnieńskie