dr inż. Jakub K. Grabski

 

 

  • kontakt

tel.: +48 61 665 2321
e-mail:
www: jakub.grabski.pracownik.put.poznan.pl

 

  • konsultacje

Semestr letni 2023/2024:
wtorek, g. 10.00-11.30, p. 439 CMBiN
lub po uzgodnieniu mailowym konsultacje online:
https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jak-wum-9vg
W pokoju jest włączona poczekalnia, proszę cierpliwie czekać na swoją kolej.

 

  • informacje ogólne

Doktor, 2016, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Temat rozprawy doktorskiej: Application of selected meshless methods for analysis of flows in wavy conduits (Zastosowanie wybranych metod bezsiatkowych w analizie przepływów w pofalowanych przewodach)
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Mierzwiczak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.04.2015
Data obrony: 7.12.2016
Data nadania stopnia: 16.12.2016

Inżynier, 2013, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, kierunek: mechatronika, profil dyplomowania: inżynieria w medycynie.

Magister inżynier, 2011, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, kierunek: automatyka i robotyka, specjalność: automatyka.

Inżynier, 2010, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, kierunek: automatyka i robotyka, profil dyplomowania: automatyka.

 

Adiunkt, 1.10.2018-, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Technicznej.

Asystent, 1.10.2014-30.09.2018, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Technicznej.

Doktorant, 1.10.2012-30.09.2016, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Technicznej.    

 

  • ważniejsze wyróżnienia, stypendia, nagrody

2020 - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2018 - START 2018 dla młodych naukowców poniżej 30. roku życia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

  • publikacje w czasopismach z bazy JCR

1. M. Rogalka, J.K. Grabski, T. Garbowski, Deciphering double-walled corrugated board geometry using image analysis and genetic algorithms, Sensors, 24(6), 2024, paper ID: 1772, DOI: 10.3390/s24061772.

2. M. Rogalka, J.K. Grabski, T. Garbowski, In-situ classification of highly deformed corrugated board using convolution neural networks, Sensors, 24(4), 2024, paper ID: 1051, DOI: 10.3390/s24041051.

3. T. Gajewski, J.K. Grabski, A. Cornaggia, T. Garbowski, On the use of artificial intelligence in predicting the compressive strength of various carboard packaging, Packaging Technology and Science, 37(2), 2024, pp. 97-105, DOI: 10.1002/pts.2783.

4. M. Rogalka, J.K. Grabski, T. Garbowski, Identification of geometric features of the corrugated board using images and genetic algorithm, Sensors, Vol. 23(13), 2023, paper ID: 6242, DOI: 10.3390/s23136242.

5. J.K. Grabski, M. Sopa, A. Mrozek, Application of the path repairing technique and virus optimization algorithm for the dimensional synthesis of four-bar mechanisms, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 23, 2023, paper ID: 134, DOI: 10.1007/s43452-023-00670-2.

6. T. Garbowski, A. Knitter-Piątkowska, J.K. Grabski, Estimation of the edge crush resistance of corrugated board using artificial intelligence, Materials, Vol. 16(4), 2023, paper ID: 1631, DOI: 10.3990/ma16041631.

7. T. Garbowski, D. Mrówczyński, J.K. Grabski, Modified compression test of corrugated board fruit tray: numerical modeling and global sensitivity analysis, Materials, Vol. 16(3), 2023, paper ID: 1121, DOI: 10.3390/ma16031121.

8. P.-W. Li, J.K. Grabski, C.-M. Fan, A space-time generalized finite difference method for solving unsteady double-diffusive natural convection in fluid-saturated porous media, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 142, 2022, pp. 138-152, DOI: 10.1016/j.enganabound.2022.04.038.

9. F. Moayyedian, J.K. Grabski, Elastic-plastic torsion problem with non-linear hardenings using the method of fundamental solutions, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 21, 2021, paper ID: 155, DOI: 10.1007/s43452-021-00307-2.

10. P.-W. Li, C.-M. Fan, J.K. Grabski, A meshless generalized finite difference method for solving shallow water equations with the flux limiter technique, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 131, 2021, pp. 159-173, DOI: 10.1016/j.enganabound.2021.06.022.

11. T. Garbowski, J.K. Grabski, A. Marek, Full-field measurements in the edge crush test of a corrugated board - analytical and numerical predictive models, Materials, Vol. 14(11), 2021, paper ID: 2840, DOI: 10.3390/ma14112840.

12. J.K. Grabski, A. Mrozek, Identification of elastoplastic properties of rods from torsion test using meshless methods and a metaheuristic, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 92, 2021, pp. 149-158, DOI: 10.1016/j.camwa.2021.03.024.

13. J.K. Grabski, On the sources placement in the method of fundamental solutions for time-dependent heat conduction problems, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 88, 2021, pp. 33-51, DOI: 10.1016/j.camwa.2019.04.023.

14. T. Garbowski, T. Gajewski, J.K. Grabski,  Estimation of the compressive strength of corrugated cardboard boxes with various perforations, Energies, Vol. 14(1), 2021, paper ID: 1095, DOI: 10.3390/en14041095.

15. T. Garbowski, T. Gajewski, J.K. Grabski,  Estimation of the compressive strength of corrugated cardboard boxes with various openings, Energies, Vol. 14(1), 2021, paper ID: 155, DOI: 10.3390/en14010155.

16. T. Garbowski, T. Gajewski, J.K. Grabski, Torsional and transversal stiffness of orthotropic sandwich panels, Materials, Vol. 13(21), 2020, paper ID: 5016, DOI: 10.3390/ma13215016.

17. T. Garbowski, T. Gajewski, J.K. Grabski, The role of buckling in the estimation of compressive strength of corrugated cardboard boxes, Materials, Vol. 13(20), 2020, paper ID: 4578, DOI: 10.3390/ma13204578.

18. T. Garbowski, T. Gajewski, J.K. Grabski, Role of transverse shear modulus in the performance of corrugated materials, Materials, Vol. 13(17), 2020, paper ID: 3791, DOI: 10.3390/ma13173791.

19. J.K. Grabski, A meshless procedure for analysis of fluid flow and heat transfer in an internally finned square duct, Heat and Mass Transfer, Vol. 56(2), 2020, pp. 639-649, DOI: 10.1007/s00231-019-02734-7

20. J.K. Grabski, Numerical solution of non-Newtonian fluid flow and heat transfer problems in ducts with sharp corners by the modified method of fundamental solutions and radial basis function collocation, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 109, 2019, pp. 143-152, DOI: 10.1016/j.enganabound.2019.09.019.

21. J.K. Grabski, A. Karageorghis, Moving pseudo-boundary method of fundamental solutions for nonlinear potential problems, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 105, 2019, pp. 78-86, DOI: 10.1016/j.enganabound.2019.04.009.

22. M. Mierzwiczak, A. Fraska, J.K. Grabski, Determination of the slip constant in the Beavers-Joseph experiment for laminar fluid flow through porous media using a meshless method, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2019, 2019, paper ID: 1494215, DOI: 10.1155/2019/1494215.

23. J.A. Kołodziej, J.K. Grabski, Many names of the Trefftz method, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 96, 2018, pp. 169-178, DOI: 10.1016/j.enganabound.2018.08.013.

24. J.K. Grabski, J.A. Kołodziej, Laminar fluid flow and heat transfer in an internally corrugated tube by means of the method of fundamental solutions and radial basis functions, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 75(4), 2018, pp. 1413-1433, DOI: 10.1016/j.camwa.2017.11.011.

25. M. Grygorowicz, M. Michałowska, T. Walczak, A. Owen, J.K. Grabski, A. Pyda, T. Piontek, T. Kotwicki, Discussion about different cut-off values of conventional hamstring-to-quadriceps ratio used in hamstring injury prediction among professional male football players, PLOS ONE, Vol. 12(2), 2017, e0188974 (17 pages), DOI: 10.1371/journal.pone.0188974.

26. J.A. Kołodziej, M. Mierzwiczak, J.K. Grabski, Computer simulation of the effective viscosity in Brinkman filtration equation using the Trefftz method, Journal of Mechanics of Materials and Structures, Vol. 12(1), 2017, pp. 93-106, DOI: 10.2140/jomms.2017.12.93

27. J.K. Grabski, J.A. Kołodziej, Analysis of Carreau fluid flow between corrugated plates, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 72(6), 2016,  pp. 1501-1514, DOI: 10.1016/j.camwa.2016.07.006.

28. T. Bartkowiak, J.K. Grabski, J.A. Kołodziej, Numerical and experimental investigations of the dynamics of a variable mass pendulum, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C - Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 230(12), 2016, pp. 2124-2132, DOI: 10.1177/0954406215590454.

29. J.K. Grabski, J.A. Kołodziej, M. Mierzwiczak, Application of meshless procedure for the peristaltic flow analysis, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 63, 2016, pp. 125-133, DOI: 10.1016/j.enganabound.2015.11.005.

30. J.K. Grabski, D. Lesnic, B.T. Johansson, Identification of a time-dependent bio-heat blood perfusion coefficient, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 75, 2016, pp. 218-222, DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2015.12.028.

31. J.K. Grabski, J.A. Kołodziej, Laminar flow of a power-law fluid between corrugated plates, Journal of Mechanics of Materials and Structures, Vol. 11(1), 2016, pp. 23-40, DOI: 10.2140/jomms.2016.11.23.

32. J.A. Kołodziej, J.K. Grabski, Application of the method of fundamental solutions and the radial basis functions for viscous laminar flow in wavy channel, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 57, 2015, pp. 58-65, DOI: 10.1016/j.enganabound.2014.10.021.