Prowadzone w Zakładzie prace w dużej części skupiają się na przedstawieniu nowego podejścia do zagadnień wynikających ze zjawisk fizycznych o charakterze mechanicznym z uwzględnieniem efektów termicznych oraz elektromagnetycznych. Dotyczą one szczególnie opisu dynamiki nowych materiałów (nadprzewodniki oraz półprzewodniki). Pracownicy Zakładu od wielu lat prowadzą badania w ramach działalności statutowej w zakresie sprzężenia pól mechanicznych z innymi polami fizycznymi w ośrodkach jedno- i wielofazowych.

 

Dużą wartość badawczą mają prace w których zawarto nowe metody opisu (nieklasyczne modele ośrodka ciągłego prowadzące do opisu statystycznego), nowe metody matematyczne (pochodna ułamkowa, metoda zródeł pozornych, chaos) oraz metody numeryczne (metoda kollokacji brzegowej, metody bezsiatkowe). Wartościowe, mające przełożenie aplikacyjne wyniki przedstawiają badania z zakresu minimalizacji drgań udarowych napędów pneumatycznych. 

W ostatnich latach pracownicy Zakładu Mechaniki Technicznej wydali następujące pozycje książkowe: 

 • J.A. Kołodziej: "Zastosowanie metody kollokacji brzegowej w zagadnieniach mechaniki"; 
 • T.J. Hoffmann: "Podstawy mechaniki technicznej" oraz "Elementy mechaniki Technicznej"; 
 • J. Jankowski: "Statyka techniczna".

 

Pod redakcją B. Maruszewskiego wydane zostały następujące pozycje: 

"Trends in continuum physics Trecop 98", "Structured media Trecop 01", "Trends in continuum physics Trecop 04" oraz "Ciągłe modele zjawisk mechanicznych w układach materialnych i środowisku". 

 

Tematy badawcze: 

 • Metody rozwiązań przybliżonych dla prostych i odwrotnych temperaturowych zagadnień przewodnictwa cieplnego
 • Zastosowanie pochodnych rzędu ułamkowego w mechanice 
 • Zastosowanie sieci neuronowych w mechanice 
 • Zastosowania metody kollokacji brzegowej w nieliniowych zagadnieniach mechaniki 
 • Badania termomechaniki ciała stałego i termodynamiczne modelowanie procesów 
 • Badanie mechaniki półprzewodników oraz nadprzewodników 
 • Badanie zjawisk z udziałem efektów elektromagnetycznych 
 • Badanie oddziaływania pól sprzężonych w ośrodkach porowatych wypełnionych roztworem elektrolitu 
 • Komputerowe modelowanie i symulacje dynamiki płynów 
 • Komputerowe modelowanie parametrycznych drgań poprzecznych ustrojów cięgnowych o zmiennej długości 
 • Symulacja komputerowa przepływu ciepła w płynach ferromagnetycznych i nienewtonowskich 
 • Analiza dynamiki układów chaotycznych